List of sources

Displaying 351 - 366 of 366
Country / Town Archive Shelf-mark Title Century Source code
SlovakiaBratislava Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied - Lyceálna knižnica (Central Library of the Slovak Academy of Sciences - Lyceum Library) ZV 387 SK-BRl ZV 387 – Missale notatum 13th century
SlovakiaBratislava Archív mesta Bratislavy (Bratislava City Archives) EC Lad. 4 SK-BRm EC Lad. 4 – Antiphonale Strigoniense 15th century Str-5
SlovakiaBratislava Archív mesta Bratislavy (Bratislava City Archives) EC Lad. 4 SK-BRm EC Lad. 4 – Antiphonale Strigoniense 15th century Str-3
SlovakiaBratislava Archív mesta Bratislavy (Bratislava City Archives) EC Lad. 6 SK-BRm EC Lad. 6 – Antiphonale Strigoniense 15th century Str-1
SlovakiaBratislava Slovenský národný archív, fond: Kapitulská knižnica (Slovak National Archives, coll. of the Bratislava Chapter) 17 SK-BRsa 17 – Vesperale Bohemicum 15th century Pra-17
SlovakiaBratislava Slovenský národný archív, fond: Kapitulská knižnica (Slovak National Archives, coll. of the Bratislava Chapter) 2 SK-BRsa 2 – Antiphonale Strigoniense 15th century Str-2
SlovakiaBratislava Slovenský národný archív, fond: Kapitulská knižnica (Slovak National Archives, coll. of the Bratislava Chapter) 4 SK-BRsa 4 – Antiphonale Strigoniense 15th century Str-4
SlovakiaBratislava Slovenský národný archív, fond: Kapitulská knižnica (Slovak National Archives, coll. of the Bratislava Chapter) 67 SK-BRsa 67 – Graduale Nitriense 16th century GrNi
SlovakiaPrešov Štátna vedecká knižnica (State Scientific Library) sine sign. SK-PREsvk sine sign. – Breviarium notatum Cracoviense 14th century
SlovakiaSpišská Kapitula Knižnica Spišskej Kapituly (Spiš Chapter Library) Ms. Mus. 1 SK-Sk Ms. Mus. 1 – Graduale Scepusiense "Georgii de Kesmark" 15th century GrSc
SlovakiaSpišská Kapitula Knižnica Spišskej Kapituly (Spiš Chapter Library) Ms. Mus. 2 SK-Sk Ms. Mus. 2 – Antiphonale Scepusiense 15th century Sc-2
TurkeyIstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 2429 TR-Itks 2429 – Graduale Strigoniense Francisci de Futhak 15th century GrFu
TurkeyIstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 42 TR-Itks 42 – Antiphonale Strigoniense 14th century Str-Ist
TurkeyIstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 43 TR-Itks 43 – Antiphonale OFM 16th century
TurkeyIstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 60 TR-Itks 60 – Missale Notatum Strigoniense 14th century
USANew York Pierpont Morgan Library M.A.G.7 US-NYpm M.A.G.7 – Breviarium Dominici Kálmáncsehi 15th century Str-MAG7

Pages